Cod 95 – ce înseamnă

Cod 95 – ce înseamnă

Semnificația codului 95

Conducătorii auto, ce doresc să activeze în transportul internațional, au nevoie de permis de conducere corespunzător, card de cip, pașaport, dar, conform Directivei Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene 2003/59/CE din 15 iulie 2003, și de codul 95. Acesta este confirmarea că titularul permisului a finalizat instruirea obligatorie în domeniul transportului de mărfuri sau persoane și deține certificatul de calificare profesională CCP.

Acesta confirmă:

  • calificarea inițială CPI;
  • formarea periodică CPC a conducătorului auto.

Codul comunitar poate fi aplicat pe permisul de conducere, în dreptul categoriei vizate. Mențiunea constituie 8 cifre: primele două – 95, următoarele șase – ziua, luna, anul expirării valabilității codului. În felul acesta se face mențiunea în Belgia, Germania, Italia, Polonia, Slovenia ș.a. Sau pe cardul de calificare a șoferului, precum în Bulgaria, Cehia, Franța, Ungaria, România ș.a. Aceste documente, emise de țările Uniunii Europene sunt recunoscute reciproc.

În ceea ce privește conducătorii auto din țările ce nu fac parte din Uniunea Europeană, precum Ucraina, Moldova, Belarus etc., ei la fel eu nevoie de obținerea mențiunii despre codul 95 în permisul de conducere. Deci acesta este una din condițiile de bază ca șoferii să-și desfășoare activitatea profesională în transportul de persoane și mărfuri în spațiul Uniunii Europene. Aveți posibilitatea să obțineți o astfel de mențiune în permisul auto ucrainean utilizând opțiunea dată pe site-ul nostru.

Obținerea codului 95 în România

Certificatele CPI și CPC sunt eliberate de Autoritatea Rutieră Română ARR și sunt valabile pe o perioadă de 5 ani. Se obțin pe categorii aparte, cod 95 pentru autobuz și pentru transportul de mărfuri. Pregătirea pentru obținerea certificatelor se face în cadrul cursurilor, organizate doar în cadrul Centrelor autorizate de pregătire și perfecționare profesională.

Pentru obținerea codului 95 în România, examenul constituie doar din partea practică pentru CPC, iar pentru CPI – sunt două etape, teoretică și practică. Testarea inițială este mai dificilă. Perioada de pregătire are durata de 4-5 săptămâni, ceea ce acumulează 140 de ore. Proba teoretică conține:

  1. 100 de întrebări, la care trebuie de răspuns în 120 de minute. Numărul minim de promovare este de 70 de răspunsuri corecte.
  2. 6 studii de caz având 20 de subpuncte, 120 de minute. Răspunsuri corecte de promovare – minim 14. Acest examen se susține de către șoferi o singură dată.

Apoi, după expirarea perioadei de 5 ani, pentru prelungirea codului 95 în permis, se susține testarea PCP. Și se repetă la fiecare 5 ani de atâtea ori, de câte este nevoie. Cursul de pregătire este scurt, de 5 zile. Testul conține doar 30 de întrebări, timpul de lucru – 40 de minute și pragul de trecere este de 21 de răspunsuri corecte.

Unii conducători auto sunt scutiți de necesitatea de a obține CPI, și anume: cine a obținut categoria D până la 9 septembrie 2008, iar categoria D – până la 9 septembrie 2009. Candidații, ce au susținut probele cu succes, pot primi certificatul de calificare în maxim 30 de zile la una din Agențiile teritoriale ale ARR.

Cine are nevoie de înscrierea codului 95 în permisul de conducere sau certificatul de calificare

Această mențiune confirmă că șoferul a finisat cursurilor de pregătire inițială sau periodică, a trecut cu succes testele medicale, psihologice și este apt de a-și exercita obligațiile profesionale. La drept vorbind, codul de tip 95 este necesar oricărui conducător auto, care conduce un mijloc de transport ce depășește 3,5 tone. Nu doar pentru șoferii din Uniunea Europeană, ci și pentru toți cei ce activează în transportul internațional, inclusiv cei din Ucraina.

Costurile necesare pentru a obține codul 95

Conducătorul auto are de achitat mai întâi pentru trecerea cursurilor. Prețurile diferă de la o școală auto la alta, dar în medie constituie în jur de 700 de RON pentru CPI pentru transportul de marfă și persoane, în jur de 300 de RON pentru CPC. Din 5 decembrie 2015 candidații urmează să achite în contul ARR suma de 67 de lei pentru fiecare din probele de examen teoretic. La primirea certificatului, conducătorul auto prezintă originalul documentului de plată cu numărul de înregistrare primit la depunerea actelor.

Susținerea examenelor pentru primirea codului 95 online – realitate sau escrocherie?

O mulțime de site-uri oferă posibilitatea de a obține în permisul C și D codul 95 online pentru diferite țări, precum Ucraina, Polonia ș.a. Șoferii interesați în primirea codului trebuie cunoască regulile oficiale ale instruirii și să realizeze ilegalitatea documentului primit în acest mod. Legea interzice susținerea examenului pentru obținerea carnetului auto cu mențiunea 95 în lipsa persoanei în cauză. Solicitantul codului poate participa la examen doar în prezența unei comisii speciale, dacă nu este cetățean al țării în cauză.

Pe de altă parte, trecerea acestor cursuri ajută la o pregătire mai bună a conducătorului auto, asigură securitatea acestuia și a altor participanți la trafic. Mai ales dacă se ia în considerație dificultatea și responsabilitatea conducerii mijloacelor de transport, ce fac parte din categoriile date. Deci șoferul nu ar trebui să caute diferite tertipuri și metode de a evita cursurile de perfecționare, ci să le treacă cu cea mai responsabilă atitudine.