Conducător auto transport mărfuri periculoase ADR

Conducător auto transport mărfuri periculoase ADR

CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE,

 ADR:

Cursul de bază (prelată/colete):
• Cerințe generale care reglementează transportarea de mărfuri periculoase;
• Tipurile principale de riscuri. Clasificarea mărfurilor periculoase;
• Informația despre protecția mediului înconjurător la efectuarea controlului asupra transportului de deșeuri;
• Măsuri preventive și măsuri pentru asigurarea securității la diferite tipuri de riscuri;
• Măsuri luate în cazul accidentelor;
• Marcarea, semne de pericol, tăblițele pentru informare și tăblițele de culoare oranj;
• Ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă conducătorul auto la transportarea de mărfuri periculoase;
• Destinația și tipurile de exploatare a instalațiilor tehnice amplasat pe unitățile de transport;
• Interzicerea încărcării în comun în   aceiași unitate de transport sau în unul și același container;
• Măsuri de precauție folosite la încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase;
• Informația generală referitoare la răspunderea civilă;
• Informația despre transportările multimodale;
• Prelucrarea și stivuirea ambalajelor;
• Limitarea circulației în tuneluri și instrucțiunile comportării în tuneluri;
• Cunoștințe și asimilarea măsurilor de Securitate;
• Autorizare și însoțire – legislație națională.

Durata formării: 18 ore.

Cursul specializat clasei, Cisterne:
• Comportamentul unităților de transport în timpul circulației, incluzînd mobilitatea încărcăturilor;
• Cerințe speciale оnaintate față de unitățile de transport; 
• Cunoștințe teoretice generale în domeniul diferitor sisteme de umplere și scurgere. 
• Dispoziții suplimentare specifice referitoare la utilizarea cisternelor.

Durata formării: 12 ore.

Cursul specializat pentru transportul de substanțe și obiecte aparținînd, Clasei 1:

• Tipurile de riscuri caracteristice pentru substanțele și materialele explozibile și pirotehnice;
• Cerințe speciale înaintate la încărcarea comună a substanțelor și materialelor din Clasa 1. 

Durata formării: 8 ore.

Cursul specializat pentru transportul de materiale radioactive aparținînd, Clasei 7:
• Tipurile de riscuri caracteristice pentru radiații ionizate;
• Cerințe speciale înaintate față de ambalaje, prelucrare, încărcarea comună și amplasarea materialelor radioactive;
• Măsuri speciale folosite în caz de accidente la transportarea materialelor radioactive. 

Durata formării: 8 ore.

Actele necesare pentru înscrierea la Programul de formare profesională continua: 
1. Buletinul de identitate cu fișa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare); 
2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare);
3. Certificat de schimb a numelui (după caz);
4. Certificatul medical şi concluzia consultativă narcologică, valabile – în original (la înregistrare și la testare)+ persoana solicitantă trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puțin 3 ani în calitate de conducător auto;
5. Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice (de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică). Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz).

Programul coordonat și aprobat

Перечень документов необходимых предоставить для регистрации на курсы  

1. Удостоверение личности РМ и вкладыш – в оригинале (при регистрации и на экзамене);
2. Водительское удостоверение (права) – в оригинале (при регистрации и на экзамене);
3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю);
4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии, и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене);
5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю).

Formarea se desfășoară în limba formării: Română
e-mail 
tel: +373 60158207