CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT PERSOANE

CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT PERSOANE

CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT PERSOANE ÎN TRAFIC:

NAȚIONAL:

Module studiate: 

I. Formare avansată în conducere auto rațională pe baza unor reglementări de siguranță:

 1. Caracteristicile sistemului de transmisie în vederea celei mai bune utilizări a acestuia:

- curbele de cuplu, puterea și consumul specific al motorului;

- zona de utilizare optimă a turometrului;

- diagramele rapoartelor de angrenare ale cutiei de viteze.

 1. Caracteristicile tehnice și funcționarea dispozitivelor de control al siguranței, în vederea controlării vehiculului, reducerii frecării și împiedicării disfuncționalităților:

- caracteristicile specifice ale circuitului de servofrână hidro-vacumatic;

- limitele utilizării frânelor și dispozitivului de încetinire;

- utilizarea combinată a frânelor și a dispozitivului de încetinire;

- utilizarea optimă a turației și a raporturilor vitezelor;

- utilizarea inerției vehiculului;

- utilizarea modurilor de reducere a vitezei și de frânare la coborârea pantelor;

- modalitatea de acțiune în cazul unei defecțiuni.

 1. Optimizarea consumului de carburant;
 2. Asigurarea confortului și siguranței călătorilor:

- gradarea mișcărilor longitudinale și laterale;

- clasificarea și infrastructura drumurilor (tipuri de drumuri, parcări, etc,);

- împărțirea drumului cu alți utilizatori;

- poziția pe drum, frânarea lină, operarea consolei spate, utilizarea infrastructurii specifice (spații publice, benzi cu destinație specială);

- gestionarea conflictelor dintre conducerea în siguranță și alte roluri ale conducătorului auto;

- interacțiunea cu pasagerii;

- particularitățile anumitor grupuri de pasageri (persoane cu handicap, copii).

 1. Capacitatea de îmbarcare a vehiculului acordând grija cuvenită reglementărilor de siguranță și utilizării adecvate a vehiculului:

- forțele care afectează vehiculul în mișcare;

- utilizarea rapoartelor cutiei de viteze în conformitate cu sarcina vehiculului și profilul drumului;

- calcularea încărcăturii utile a vehiculului sau a ansamblului, distribuția sarcinii;

- stabilitatea vehiculului și centrul de greutate.

II. Aplicarea legislației sociale

 1. Mediului social al transportului rutier și reglementările din domeniu: perioadele maxime de lucru specifice industriei transporturilor. Timpii de muncă și odihnă a conducătorilor auto:

- definiții; domeniul de aplicabilitate; echipaje;

-  timpul de conducere a vehiculelor; întreruperi; timp de repaus; derogări;

- aparatul de control (tahograful);

- particularitățile exploatării tahografului analog;

- foile de înregistrare (diagramele tahografice), selectarea, completarea, instalarea, păstrarea;

- generalități despre acordul european privind activitatea echipajelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (A. E. T. R);

- sancțiuni pentru neutilizarea, utilizarea inadecvată și falsificarea tahografului; 

- cunoașterea mediului social al transportului rutier: drepturile și îndatoririle conducătorilor auto privind calificarea inițială și formarea periodică.

 1. Reglementările din domeniul transportului de pasageri:

- Codul transporturilor rutiere a Republicii Moldova nr. 150 din 17.07.2014 (cu modificările și completările ulterioare);

- clasificarea transporturilor rutiere de persoane (contra cost, cont propriu, cont personal etc.);

- Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje (H.G. nr. 854 din 28.07.2006)

- transportul anumitor grupuri specifice de călători;

- echipamente de siguranță la bordul autobuzelor, centuri de siguranță;

- sarcina vehiculului.

- licențierea și/sau autorizarea serviciilor de transport rutier persoane;

- accesul la ocupația de conducător auto (permis de conducere, categoriile, vechime în muncă, apt din punct de vedere medical şi psihofiziologic);

- documentele cerute pentru executarea serviciilor de transport rutier (pentru autobuz/autocar, conducător auto, persoanele transportate), completarea și administrarea acestora;

 1.  Asigurări în transport rutier:

- riscurile de asigurare auto;

- esența economică și scopul asigurării;

- tipuri de asigurare obligatorie și voluntară;

- contractul de asigurare și caracteristicile sale;

- asigurarea obligatorie de răspundere civila a transportatorilor față de călători.

III. Sănătatea, siguranța rutieră și siguranța mediului, serviciile, logistica

 1. Riscurile rutiere și accidentele de muncă:

  - tipuri de accidente de muncă în sectorul transporturilor;

  - statistica accidentelor rutiere: implicarea camioanelor/autocarelor, consecințe umane, materiale și financiare.

 2. Prevenirea riscurilor fizice:

- principiile ergonomice;

- mișcările și posturile care prezintă riscuri, forma fizică, exerciții de manevrare;

- protecția personală.

 1. Importanța capacității fizice și mentale:

- principiile unei alimentații sănătoase, echilibrate;

- efectele alcoolului, ale drogurilor sau ale altor substanțe care pot afecta comportamentul;

- prevenirea infecției cu HIV/SIDA;

- simptomele, cauzele, efectele oboselii și stresului;

- rolul fundamental al ciclului de bază activitate-odihnă.

 1. Evaluarea situațiilor de urgență:

- modul de comportament într-o situație de urgență: evaluarea situației, evitarea complicațiilor unui accident, solicitarea de asistență;

- asistența acordată victimelor și acordarea primului ajutor;

- reacțiile în eventualitatea unui incendiu;

- evacuarea ocupanților unui camion/autobuz cu călători, asigurarea securității tuturor călătorilor;

- reacțiile în eventualitatea unei agresiuni;

- principiile de bază pentru elaborarea unui raport despre un accident.

 1. Adaptarea comportamentului pentru păstrarea unei bune imagini a companiei:

- reguli aplicabile contractelor de muncă referitoare la diferitele categorii de muncitori ai întreprinderilor de transport rutier;

- comportamentul conducătorului auto și imaginea companiei;

- importanța pentru companie a standardului serviciilor prestate de către conducătorul auto;

- rolurile conducătorului auto;

- persoanele cu care intră în contact conducătorul auto;

- întreținerea vehiculului;

- organizarea activității;

- efectele comerciale și financiare ale unei dispute.

 1. Mediul economic al transportului rutier de călători și organizarea pieței:

- relația dintre transportul rutier de călători și alte moduri de transport de călători (pe calea ferată, cu autovehicule personale);

- diferitele activități implicate de către transportul rutier de călători;

- trecerea frontierelor (transportul internațional).

Durata formării conducătorilor în trafic național: 24 ore

INTERNAȚIONAL:

IV. Reglementările internaționale în domeniul transporturilor rutiere de persoane:

 1. Prevederi ale legislației internaționale:

Organizațiile internaționale implicate în elaborarea actelor normative care reglementează activitățile de transport rutier;

- Forumul International de Transport (ITF);

- Convenția asupra circulației rutiere (8 noiembrie 1968, Viena);

- Convenție asupra semnalizării rutiere din 8 noiembrie 1968;

- Acordul privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul Acordul INTERBUS), semnat la  Bruxelles la 28 septembrie 2000;

- Acordul privind serviciile ocazionale internaționale de transport rutier de călători cu autocarul şi autobuzul (ASOR);

- Convenția cu privire la contractul de transport internaţional auto de pasageri şi bagaje (CVR), (Geneva  martie 1973);

- Acordul european privind activitatea echipajelor care efectuează transporturi  rutiere internaționale (A.E.T.R);

- sistemul de autorizații la efectuarea transporturilor rutiere de persoane în trafic internațional (bilaterale, tranzit, pendulare, universale, etc.);

- Carnetul INTERBUS,  (eliberarea, valabilitatea, completarea, evidența, sancțiuni, gestionarea);

- capacitatea de îmbarcare a autobuzelor/autocarelor, cu respectarea normelor de siguranță și cerințelor de exploatare a vehiculului;

- asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde).

2 Prevenirea criminalității și a traficului cu imigranți clandestini:

- informații generale;

- implicațiile pentru conducătorii auto;     

- măsuri de prevenire; - lista de verificare;

- legislația privind răspunderea transportatorilor;

- reguli de securitate antiteroristă în sistemul național și/sau internațional de transport;

- proceduri de traversare a frontierei de stat, vize, pașaport etc;

-rețeaua rutieră internațională (marcarea drumurilor național/internațional).

Durata formării conducătorilor în trafic internațional: 36 ore

Actele necesare pentru înscrierea la Programul de formare profesională continua: 

1. Buletinul de identitate cu fișa de însoțire – în original (la înregistrare și la testare); 
2. Permisul de conducere- în original (la înregistrare și la testare);
3. Certificat de schimb a numelui (după caz);
4. Certificatul medical şi concluzia consultativă narcologică, valabile – în original (la înregistrare și la testare)+ persoana solicitantă trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puțin 3 ani în calitate de conducător auto;
5. Scrisoare de garanție referitor la achitare – pentru persoanele juridice (de indicat familia, numele cursantului, rechizitele bancare, adresa juridică). Scrisoarea este obligatorie, indiferent dacă deja s-a efectuat achitarea sau urmează să se efectueze. (după caz).

Programul coordonat și aprobat

Перечень документов необходимых предоставить для регистрации на курсы  

1. Удостоверение личности РМ и вкладыш – в оригинале (при регистрации и на экзамене);
2. Водительское удостоверение (права) – в оригинале (при регистрации и на экзамене);
3. Сертификат об изменении фамилии (по случаю);
4. Действительное свидетельство о медицинском соответствии, и наркологическое консультативное заключение (при регистрации и на экзамене);
5. Гарантийное письмо от фирмы об оплате (указать ф.и. курсанта, банковские реквизиты и юридический адрес). Гарантийное письмо обязательное – независимо от того была уже осуществлена оплата или еще нет. Для юридических лиц. (по случаю).

Formarea se desfășoară în limba formării: Română
e-mail 
tel: +373 60158207