DESPRENOI

DESPRENOI

DESPRENOI

S.R.L. CENTRUL DE MANAGEMENT ŞI TESTĂRI AUTO SRL

,,Centrul de Management și Testări Auto” a fost fondat la data de 27.09.2016, cu dreptul de a practica mai multe genuri de activitate în domeniul transportului rutier și activității conexe a acestora. Astfel instituția, își începe activitatea cu instruirea personalului din domeniul transportului rutier, după obținerea statutului de persoană juridică, confirmat și documentat în baza Licenței seria A MMII nr. 054823 eliberată de Camera de Licențiere din 14.04.2017 și a Autorizației eliberată de către Agenția Națională Transport Auto, nr. 150 din 25.04.2017. La baza creării instituției au stat nu numai cerințele legislației naționale și internaționale din domeniul transportului rutier și a activităților conexe, dar și dorința de a ,,spori Siguranța în Traficul Rutier”, în continuare prescurtat STR. Însă în urma mai multor analize s-a ajuns la concluzia, că aceasta poate fi sporită numai prin ridicarea nivelului cultural și a competențelor conducătorilor auto. Pornind de la dorința de a ,,spori STR”, și cunoscând că 60% la sută din accidentele comise în traficul rutier, au ca cauză principală factorul uman, prin urmare combinând plăcutul cu utilul, sau trasat anumite concluzii că cel mai rațional ar fi ca instituția să-și focuseze eforturile în pregătirea personalului calificat din domeniul rutier. Astfel, ,,CMTauto” în data de 01.05.2017, își începe activitatea cu pregătirea formabililor, în scopul acumulării competențelor și a obținerii certificatului de competență profesională la finisarea cursului cu succes. Toate programele elaborate au fost aprobate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor la 27 decembrie 2016 și aprobate de către Ministerul Educației la 14 februarie 2017.