ETICHETELE și MĂRCILE CLASELOR DE PERICOL din punct de vedere al transportului conform ADR

ETICHETELE  și MĂRCILE CLASELOR DE PERICOL din punct de vedere al transportului conform  ADR

1. Clasele de mărfuri periculoase și Etichetele acestora conform ADR:

Pictograma

Clasa și

Diviziunea

Categoria de pericol
1.1 Exploziv, subclasa 1.1
Pericol de explozie în masă
1.2 Exploziv, subclasa 1.2
Pericol de proiectare
1.3 Exploziv, subclasa 1.3
Pericol de incendiu sau pericol minor de proiectare
1.4 Exploziv, subclasa 1.4
Niciun pericol semnificativ
1.5 Exploziv, subclasa 1.5
Substanțe extrem de insensibile cu pericol de explozie în masă
1.6 Exploziv, subclasa 1.6
Articole extrem de insensibile fără pericol de explozie în masă
2.1 Gaz inflamabil
2.2 Gaz neinflamabil și netoxic
2.3 Gaz toxic
3 Lichide inflamabile
4.1 Solide inflamabile, substanțe autoreactive și explozivi desensibilizanți solizi
4.2 Substanțe care se pot aprinde spontan
4.3 Substanțe care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile
5.1 Substanțe oxidante
5.2 Peroxizi organici
6.1 Substanțe toxice
6.1

Toxice

Otravă

6.2 Substanțe care pot cauza infecții

7 Materiale radioactive
Categoria I
Categoria II
Categoria III
Eticheta indicelui de siguranță criticitate
8 Corozivi
9 Substanțe și articole periculoase diverse

2. Pictograme și mărci GHS ale claselor de pericol

Simbol: bombă care explodează

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.1
Explozivi instabili
Explozivi din diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Secţiunea 2.8
Substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile A, B
Secţiunea 2.15
Peroxizi organici, tipurile A, B

Simbol: flacără

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.2
Gaze inflamabile, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.3
Aerosoli inflamabili, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 2.6
Lichide inflamabile, categoriile de pericol 1, 2, 3
Secţiunea 2.7
Solide inflamabile, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 2.8
Substanţe şi amestecuri autoreactive, tipurile B, C, D, E, F
Secţiunea 2.9
Lichide piroforice, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.10
Solide piroforice, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.11
Substanţe şi amestecuri care se autoîncălzesc, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 2.12
Substanţe şi amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoriile de pericol 1, 2, 3
Secţiunea 2.15
Peroxizi organici, tipurile B, C, D, E, F

Simbol: flacără deasupra unui cerc

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.4
Gaze oxidante, categoria de pericol 1
Secţiunea 2.13
Lichide oxidante, categoriile de pericol 1, 2, 3
Secţiunea 2.14
Solide oxidante, categoriile de pericol 1, 2, 3

Simbol: butelie de gaz

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.5
Gaze sub presiune:
Gaze comprimate;
Gaze lichefiate;
Gaze lichefiate răcite;
Gaze dizolvate

Simbol: corodare

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 2.16
Corosiv pentru metale, categoria de pericol 1
Secţiunea 3.2
Corodarea pielii, categoriile de pericol 1A, 1B, 1C
Secţiunea 3.3
Lezarea gravă a ochilor, categoria de pericol 1

Simbol: craniu cu două oase încrucişate

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 3.1
Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare), categoriile de pericol 1, 2, 3

Simbol: semnul exclamării

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 3.1
Toxicitate acută (orală, dermică, inhalare), categoria de pericol 4
Secţiunea 3.2
Iritarea pielii, categoria de pericol 2
Secţiunea 3.3
Iritarea ochilor, categoria de pericol 2
Secţiunea 3.4
Sensibilizarea pielii, categoria de pericol 1
Secţiunea 3.8
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3
Iritarea căilor respiratorii
Efecte narcotice

Simbol: pericol pentru sănătate

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 3.4
Sensibilizarea căilor respiratorii, categoria de pericol 1
Secţiunea 3.5
Mutagenitatea celulelor embrionare, categoriile de pericol 1A, 1B, 2
Secţiunea 3.6
Cancerigenitate, categoriile de pericol 1A, 1B, 2
Secţiunea 3.7
Toxicitate pentru reproducere, categoriile de pericol 1A, 1B, 2
Secţiunea 3.8
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 3.9
Toxicitate aupra unui organ ţintă specific – expunere repetată, categoriile de pericol 1, 2
Secţiunea 3.10
Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1

Simbol: mediu

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
Secţiunea 4.1
Periculos pentru mediul acvatic
Pericol acut categoria 1
Pericol cronic categoriile 1, 2

3. Simbolurile de pericol pentru substanțe chimice

Pictograma Clasa de pericol şi categoria de pericol
O: Oxidant

T: Toxic


T+: Foarte toxic

C: Corosiv
E: Exploziv
N: Periculos pentru mediu

Xn: Nociv


Xi: Iritant

F: Foarte inflamabil


F+: Extrem de inflamabil