CMR - Contractul de transport sau Scrisoarea de Trăsură

CMR - Contractul de transport sau Scrisoarea de Trăsură

Ce este CMR-ul?

C.M.R.- Acord international privind contractele de transport = (CMR provine din limba franceza, Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route).

https://anta.gov.md/sites/default/files/document/attachments/CONVEN%C5%A2IA%20C.M.R.%20din%2019.05.56.pdf
CMR-ul, denumit și scrisoare de trăsură, reglementează transportul mărfurilor de orice fel, cu autocamioane. Se folosește când locul de încărcare și locul de descarcare sunt în țări diferite. Cel puțin una dintre aceste țări trebuie să fie membră CMR. Acest lucru este valabil indiferent de sediul sau cetățenia părților. Acordul este valid în toate țările membre ale Uniunii Europene, precum și în alte căteva țări. Țarile care au aderat la convenția CMR și unde este necesară completarea unui CMR sunt: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus,Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iran (Islamic Republic of),Ireland, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malta,Mongolia, Montenegro, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Moldova, Romania,Russian Federation, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan,The former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, Uzbekistan.

Republica Moldova a aderat la CMR prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1318 din 02.03.1993. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=85335&lang=ro

În cazul în care o situație nu este reglementată suficient prin CMR, este aplicabilă, în completare, legislația națională.
Raspunderea în cazul daunelor produse în timpul transportului este, de asemenea, reglementată prin scrisoarea de trăsură.
CMR-ul este destinat exclusiv transportului de mărfuri cu autovehicule rutiere, containerele și suprastructurile modulare nefiind considerate vehicule.

Ce conține un CMR?

Datele cuprinse în scrisoarea de trasură CMR sunt: expeditorul, destinatarul, documentele insoțitoare, tipul și cantitatea mărfurilor transportate, numarul de înmatriculare al autovehiculului, transportatorul. Aceste date trebuie completate corect în scrisoarea de trăsură.

CMR-ul se întocmește în trei exemplare originale, dintre care unul (dovada primirii) este pentru expeditor, cel de al doilea (dovada livrarii) este pentru transportator, iar cel de al treilea este pentru destinatar.

Conform articolului 5 si articolului 6 din Conventia privind contractul pentru transportul international de mărfuri pe sosele (CMR) (Geneva, 19 mai 1956), completata de Protocolul 1978  Conform Art. 6 –

1. Scrisoarea de trăsură trebuie să contțnă urmatoarele date:
a) locul și data intocmirii sale;
b) numele și adresa expeditorului;
c) numele și adresa transportatorului;
d) locul și data primirii mșrfii și locul prevăzut pentru eliberarea acesteia;
e) numele și adresa destinatarului;
f) denumirea curentă a naturii mărfii și felul ambalajului, iar pentru mărfurile periculoase, denumirea lor general recunoscută;
g) numărul coletelor, marcajele speciale și numerele lor;
h) greutatea brută sau cantitatea astfel exprimata a mărfii;
i) cheltuielile aferente transportului (preț de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vamă și alte cheltuieli survenite de la încheierea contractului și pâna la eliberare);
j) instrucțiunile necesare pentru formalitățile de vama și altele;
k) indicația că transportul este supus regimului stabilit prin prezenta conventie și nici unei alte clauze contrare.

2. Dacă este cazul, scrisoare de trasura trebuie sa contina si indicatiile urmatoare:
a) interzicerea transbordarii;
b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea marfii;
d) valoarea declarata a marfii si suma care reprezinta interesul special la eliberare;
e) instructiunile expeditorului catre transportator cu privire la asigurarea marfii;
f) termenul convenit in care transportul trebuie sa fie efectuat;
g) lista documentelor remise transportatorului.

3. Parțile pot însera în scrisoarea de trăsură orice altă indicație pe care ele o consideră utilă.

Din practică s-a constata faptul că un număr de 3 file de CMR este insuficient, fiind necesar cel puțin un exemplar și pentru companiile de expediții și vamă!

CMR pot fi  cu 10 file:

      - primele 2 file de culoare „Roz”;

      - următoarele 8 file albe. 

CMR pot fi  cu 6 file:

      - primele 2 file de culoare galbenă;

      - următoarele 4 albastre.

Datorită faptului că de pe CMR-urile autocopiative pe parcursul timpului scrisul nu mai este vizibil varianta printată a CMR-urilor este mai la indemăna tuturor.